HOME / BIỂU MẪU / Mẫu giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh

Mẫu giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh

Phụ Lục I-6 (Mẫu Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

HỘ KINH DOANH

Kính gửi: …………………………………….

 

Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)…………………………………….. Nam/Nữ

Sinh ngày: …/……./………Dân tộc:…………………………..Quốc tịch:…………………………..

Chứng minh nhân dân số:…………………………………………………………………………………

Ngày cấp: ……/……./……….Cơ quan cấp: …………………………………………………………

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):……………………………………..

Số giấy chứng thực cá nhân:………………………………………………………………………………

Ngày cấp: ……/……./……….Cơ quan cấp: ……………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………… Fax: ……………………………………………………………

Email: ………………………………………. Website: ……………………………………………………..

 

ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỘ KINH DOANH VỚI NỘI DUNG SAU:

 

  1. Tên hộ kinh doanh: (ghi bằng chữ in hoa)………………………………………………………..
  2. Địa điểm kinh doanh:…………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………… Fax: ……………………………………………………………

Email: ………………………………………. Website: ……………………………………………………..

  1. Ngành, nghề kinh doanh: ……………………………………………………………………………….
  2. Vốn kinh doanh:

– Tổng số:…………………………………………………………………………………………………………

– Phần vốn góp của mỗi thành viên được liệt kê tại Danh sách thành viên góp vốn vào hộ kinh doanh (đối với trường hợp Hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân  góp vốn thành lập)

Tôi cam kết:

– Bản thân và các cá nhân tham gia góp vốn không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, không đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);

– Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hộ kinh doanh;

– Tự chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.

                                                    ……, ngày…… tháng……. năm…….

                                                   ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH

                                                 (Ký và ghi rõ họ tên)

Kèm theo giấy đề nghị đăng ký kinh doanh:

– ……………….

– ……………….

Tải về

About Thủ Tục Hành Chính

Xem thêm

Mẫu giấy ủy quyền

Mẫu giấy ủy quyền mới nhất

Mẫu giấy ủy quyền mới nhất Việc đơn giản hóa thủ tục, giảm ngắn thời …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.