HOME / BIỂU MẪU

BIỂU MẪU

Giới thiệu những biểu mẫu, theo các quy định, theo các nghị định, nghị quyết của chính phủ. Những biểu mẫu giấy tờ cần thiết khi làm giấy phép

Mẫu giấy ủy quyền mới nhất

Mẫu giấy ủy quyền

Mẫu giấy ủy quyền mới nhất Việc đơn giản hóa thủ tục, giảm ngắn thời gian cũng như để tiện cho việc giao dịch. Bạn quá bận công việc không có thời gian đi giải quyết những thủ tục hành chính, bạn ủy quyền lại cho nhân viên. Bạn là …

Xem thêm

Mẫu biên bản bàn giao hàng hóa

Tải về mẫu biên bản bàn giao hàng hóa mới nhất. Giới thiệu mẫu biên bản bàn giao hàng hóa mới nhất 2017, Tải về file .doc mẫu biên bản bàn giao hàng hóa. Tải về : Click tải về Mẫu biên bản bàn giao hàng hóa, biên bản giao …

Xem thêm

Mẫu phiếu nhập kho

mẫu phiếu nhập kho

Mẫu phiếu nhập kho theo thông tư 133/2016 Mẫu số 01 – VT (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) Click tải về Tải về mẫu phiếu nhập kho mới nhất, tải về mẫu phiếu nhập kho năm 2016, mẫu phiếu nhập kho năm …

Xem thêm

Mẫu phiếu xuất kho

Tải về mẫu phiếu xuất kho theo Mẫu số 02 – VT (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính). Tải về mẫu phiếu xuất kho theo thông tư 133/2016 Click Tải về

Xem thêm

Mẫu giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh

Phụ Lục I-6 (Mẫu Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc      GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỘ KINH DOANH Kính gửi: …………………………………….   Tôi là: (ghi rõ …

Xem thêm