HOME / Tag Archives: Thành Lâpj Văn Phòng Đại Diện

Tag Archives: Thành Lâpj Văn Phòng Đại Diện

Thành Lập Văn Phòng Đại Diện

Thành Lập Văn Phòng Đại Diện Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích của công ty mẹ. Ưu điểm của văn phòng đại diện có …

Xem thêm